Liikerakennus Kaarina

Tarkistusmittaukset ja rakennus piirrettiin digitaaliseen muotoon.

Palvelu

rakennuspiirustukset ja digitointi